Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

za web stranicu myfitfamily.org

(u daljnjem tekstu: Uvjeti poslovanja)

I./ Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima poslovanja definiraju se uvjeti prodaje i kupnje, odnosno uvjeti ukupnog poslovanja web stranice myfitfamily.org smještene na e-adresi www.myfitfamily.org (u daljnjem tekstu: web stranica 20350.net).

Uvjeti poslovanja utvrđeni su sukladno primjenjivim odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19), Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03,118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19), Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova (Uredba (EU) 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća) te Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), kao i ostalim primjenjivim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Uvjeti poslovanja uvijek su lako dostupni na uvid svakom posjetitelju web stranice myfitfamily.org, kako bi se isti mogli valjano i pravovremeno upoznati sa svim bitnim podacima i informacijama u svezi korištenja predmetne e-trgovine, odnosno kako bi u svakom trenutku bili valjano informirani o ponuđenim pretplatama njihovim cijenama, načinu naručivanja pretplata, načinima plaćanja, uvjetima i načinima dostave kupljenih pretplata, pravu i načinu podnošenja prigovora u slučaju želje za izražavanjem nezadovoljstva u svezi posjete i korištenja web stranice 20350.net ili u svezi kupljenih pretplata, o sklapanju i pravu na raskid kupoprodajnog ugovora, zaštiti osobnih podataka i dr. Kupcima je u svakom trenutku omogućeno spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje Uvjeta poslovanja.

Trgovac (društvo 20350 j.d.o.o.) zadržava pravo izmjene Uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku, pri čemu će se važećim Uvjetima poslovanja smatrati oni koji su javno objavljeni na e-trgovini 20350.net, a isti moraju obvezno sadržavati oznaku/broj verzije i/ili datum izrade/izmjene.

Na kupnje u e-trgovini 20350.net primjenjuju se Uvjeti poslovanja važeći u trenutku izvršenja narudžbe od strane kupca, odnosno potvrde narudžbe od strane trgovca. Pritom je kupac dužan pravovremeno upoznati se s Uvjetima poslovanja te će se, u slučaju da se odluči izvršiti narudžbu, smatrati da je prethodno pročitao i prihvatio Uvjete poslovanja.

Posjetitelji web stranice 20350.net koji se djelomično ili potpuno ne slažu s odredbama Uvjeta poslovanja pozivaju se, radi njihove zaštite, da ne koriste usluge web stranice 20350.net u takvom slučaju te da, ukoliko to žele, o razlozima istog obavijeste Trgovca.

II./ Trgovac i Kupac

S jedne strane, kao Trgovac u e-trgovini 20350.net zastupa društvo 20350 j.d.o.o., sa sjedištem u Splitska ulica 82, Krvavac II, HR-20350 Metković; OIB: 92750979153; upisano u Registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060348412 te zastupano samostalno i pojedinačno od g. Marijana Jelčić (u daljnjem tekstu: Trgovac).

Trgovca je moguće kontaktirati na jedan od sljedećih načina:

T: +385 91 672 0023

E: info@20350.net

U slučaju zakonske ili slične potrebe slanja poštanske pošiljke Trgovcu te u slučaju eventualnog povrata kupljenih pretplata, Trgovca je moguće kontaktirati na adresi sjedišta.

Pružanjem usluga prodaje i ostalih povezanih usluga u e-trgovini myfitfamily.org, Trgovac nastupa u svoje ime i za svoj račun.

S druge strane, kao kupac u e-trgovini 20350.net zastupa svaka fizička i/ili pravna osoba koja izvrši narudžbu jednog ili više pretplata u e-trgovini 20350.net, odnosno koja odabere jedan ili više pretplata za kupnju, ubaci ga/ih u košaricu, odabere jedan od ponuđenih načina plaćanje te potvrdi, odnosno pošalje narudžbu Trgovcu, sve na način kako je to uređeno Uvjetima poslovanja. Pritom fizička osoba mora biti punoljetna i potpuno pravno sposobna osoba, odnosno ako to nije, kupnju te posljedično sklapanje kupoprodajnog ugovora u e-trgovini 20350.net u njezino ime može izvršiti isključivo zakonski zastupnik ili skrbnik takve osobe (u daljnjem tekstu: Kupac). Radi izbjegavanja dvojbe, u slučaju postupanja Kupca koje je protivno ovdje navedenom, sva eventualna odgovornost u tom smislu je na strani Kupca; drugim riječima, Trgovac u takvom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost.

III./ Informacije o pretplatama

Informacije o pretplatama ponuđenim za prodaju u e-trgovini myfitfamily.org obuhvaćaju najmanje informacije o sljedećem: kratki i dugi opis pretplata, materijal pretplata, sadržaj pretplata, vizualni prikaz pretplata, jedinična maloprodajna cijena pretplata, dostupnost pretplata.

Trgovac će u svakom trenutku upravljanja e-trgovinom myfitfamily.org uložiti najbolje napore kako bi posjetiteljima web stranice 20350.net osigurao jasne, nedvojbene i maksimalno točne opisne i druge informacije o svim pretplatama koji su ponuđeni za prodaju u predmetnoj e-trgovini, sve kako bi potencijalni kupci imali maksimalno jasno razumijevanje o tome što kupuju u slučaju da se odluče na postupak kupnje u e-trgovini myfitfamily.org.

Trgovac će ujedno uložiti najbolje napore kako bi svi opisi pretplata, kao i vizualni prikazi istih, maksimalno vjerno predočili pretplate ponuđene za prodaju u e-trgovini 20350.net, pri čemu Trgovac ipak zadržava pravo na nenamjerne pogreške u opisu i vizualnim prikazima pretplata, kao i drugim informacijama vezanim uz pretplate, pri čemu takve pogreške isključuju pogreške u pogledu istaknute cijene pretplata, osim u slučaju prikaza cijene 0,00 kuna. Također, vizualni prikazi pretplata u e-trgovini 20350.net su simbolične i ilustrativne naravi i ne odražavaju kvalitativna svojstva prikazanih pretplata.

Informacije o stanju pretplata na skladištu Trgovca su maksimalno ažurne, ali su moguće situacije u kojima prikazani podaci o stanju zaliha pretplata ne odgovaraju stvarnom stanju zaliha pretplata. S tim u svezi, Trgovac se obvezuje uložiti najbolje napore kako do takvih nepodudarnosti ne bi dolazilo, ali u slučaju ako/kada ipak dođe, obvezuje se uložiti najbolje napore kako bi nastalu situaciju riješio maksimalno brzo te na dobrobit i zadovoljstvo Kupaca.

IV./ Cijene pretplata

Cijene svih pretplata ponuđenih za prodaju u e-trgovini myfitfamily.org jasno su i nedvosmisleno naznačene uz svaki pojedinačni pretplata te su iste izražene u hrvatskim kunama (kn), predstavljaju maloprodajne cijene i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV), ali ne uključuju uslugu dostave naručenih pretplata. Ukoliko uz pojedinu pretplatu nije naznačeno drugačije, istaknute cijene vrijede za sve ponuđene načine plaćanja.

Istaknute cijene pretplata važeće su u trenutku slanja narudžbe od strane Kupca; u slučaju ako/kada istaknuta cijena pretplata, iz bilo kojeg razloga, ne bi odgovarala stvarnoj cijeni pretplata, Trgovac se obvezuje o istom bez odgode obavijestiti Kupca te mu omogućiti storniranje narudžbe takve pretplate, pri čemu će ujedno Kupcu osigurati povrat primljenog novca, ukoliko je prethodno nastupilo plaćanje narudžbe od strane Kupca.

Trgovac zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave ili obavijesti prema bilo kojoj trećoj strani, promijeniti cijene pojedinih ili svih pretplata u e-trgovini 20350.net.

U slučaju ako/kada se pogreškom elektroničkog sustava i/ili nekog od djelatnika Trgovca uz neki od pretplata u e-trgovini 20350.net eventualno prikaže cijena 0,00 kuna, a Kupac pritom uspije naručiti takvu pretplatu, Trgovac nije obvezan isporučiti Kupcu pretplatu bez naknade te će se takva narudžba stornirati, o čemu će Kupac primiti obavijest na danu adresu elektroničke pošte. S druge strane, u slučaju ako/kada se pogreškom elektroničkog sustava i/ili nekog od djelatnika Trgovca uz neku od pretplata u e-trgovini 20350.net eventualno prikaže cijena koja je veća od 0,00 kuna, ali ne odgovara stvarnoj cijeni pretplate na način da je manja od iste, a Kupac pritom uspije naručiti pretplatu s takvom netočno istaknutom cijenom, Trgovac je obvezan isporučiti Kupcu naručenu pretplatu po cijeni koja je bila istaknuta u trenutku slanja narudžbe, dok u slučaju ako/kada se pogreškom elektroničkog sustava i/ili nekog od djelatnika Trgovca uz neku od pretplata u e-trgovini 20350.net eventualno prikaže cijena koja je veća od 0,00 kuna, ali ne odgovara stvarnoj cijeni pretplata na način da je veća od iste, a Kupac pritom uspije naručiti pretplatu s takvom netočno istaknutom cijenom, Trgovac je obvezan o takvoj pogrešci bez odgode obavijestiti Kupca slanjem elektroničke poruke na primljenu adresu elektroničke pošte te mu također bez odgode izvršiti povrat više primljenog novca po takvoj osnovi.

Nadalje, Trgovac je ovlašten provoditi promotivne aktivnosti prema vlastitom nahođenju, u sklopu kojih može odlučiti ponuditi neke ili sve pretplate u e-trgovini po privremeno sniženoj, odnosno akcijskoj cijeni. U slučaju ako/kada Trgovac odluči ponuditi privremeno sniženu, odnosno akcijsku cijenu za neki od ili sve ponuđene pretplate u e-trgovini 20350.net, obvezuje se uz takve pretplate jasno istaknuti redovnu i akcijsku cijenu pretplata, kao i trajanje akcijske cijene. Trgovac pritom, bez obveze i odgovornosti prema bilo kojoj trećoj strani, zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez najave prekinuti započete promotivne/akcijske aktivnosti i posljedično vratiti redovnu cijenu pretplata. Za sve pretplate naručene, odnosno kupljene po akcijskoj cijeni tijekom trajanja promotivnog razdoblja, Trgovac se obvezuje iste isporučiti Kupcima upravo po akcijskoj cijeni.

U sklopu promotivnih aktivnosti radi unaprjeđenja prodaje, Trgovac ujedno zadržava pravo ponuditi popust na količinu, koji se određuje ovisno o minimalnoj količini naručenih pretplata, a koji popust će, ako/kada ga Trgovac odluči ponuditi Kupcima, biti jasno naznačen uz pretplate na koje se odnosi.

V./ Postupak narudžbe pretplate

Pretplate ponuđene za prodaju u e-trgovini myfitfamily.org moguće je kupiti isključivo predavanjem online narudžbe.

Postupak narudžbe pretplata odvija se na način da Kupac odabere jedan ili više pretplata od interesa, zatim odabere željenu količinu pretplata te doda odabrani/e pretplata/e u košaricu. U slučaju ako/kada Kupac ima kod za popust koji je prethodno primio od Trgovca na svoju adresu elektroničke pošte ili koji je javno objavljen na stranicama web stranice 20350.net ili drugdje, Kupac će upisati kod za popust u za to predviđeno mjesto i klikom potvrditi primjenu takvog koda, nakon čega će, ukoliko je odabrao sve željene pretplate, pristupiti završetku postupka kupovine. U tu svrhu, Kupcu će se na ekranu, ispod košarice, prikazati obračun ukupnog iznosa za plaćanje, koji, između ostalog, obuhvaća ukupnu cijenu odabranih pretplata i cijenu dostave. Ukoliko je suglasan s prikazanim obračunom, kao i s Uvjetima poslovanja, Kupac će klikom na gumb „potvrdi narudžbu“ potvrditi svoju narudžbu. Po takvoj potvrdi, Kupac će u sljedećem koraku biti zatražen da upiše svoje osobne i kontaktne podatke (ime i prezime, opcionalno naziv pravne osobe, adresa stanovanja/sjedišta/dostave, mjesto, županija, poštanski broj mjesta, kontaktni broj telefona, kontaktna adresa elektroničke pošte), radi valjane dostave naručenih pretplata, a u kojem dijelu će Kupac ujedno moći istaknuti i napomenu za Trgovca ukoliko je ima; pritom Kupac snosi odgovornost za potpunost i ispravnost unesenih podataka. Kupcu će potom biti ponuđeno da odabere željeni način plaćanja, nakon čega će klikom na gumb „naručite“ završiti postupak narudžbe pretplata, kao i izvršiti plaćanje istih ukoliko je prethodno odabrao plaćanje debitnom, odnosno kreditnom karticom. Nedugo nakon toga, Kupac će na danu adresu elektroničke pošte primiti od Trgovca automatiziranu obavijest, kojom se potvrđuje primitak narudžbe na strani Trgovca, a koja obavijest će biti na hrvatskom jeziku te će sadržavati najmanje sljedeće informacije o narudžbi: brojčana ili druga oznaka narudžbe, datum slanja/zaprimanja narudžbe, vrsta pretplata, boja i druga razlikovna obilježja pretplata, količina pretplata, jedinična i ukupna cijena pretplata, kao i iznos popusta ukoliko je isti bio primijenjen, način plaćanja, cijena dostave, očekivani (krajnji) rok dostave, adresa isporuke te identifikacijski i kontaktni podaci Trgovca, dok će u slučaju plaćanja debitnim/kreditnim karticama ujedno biti navedeno i kojom karticom je izvršeno plaćanje. U slučaju ako/kada Kupac moguće ne primi naprijed opisanu obavijest na danu adresu elektroničke pošte, slobodan je kontaktirati Trgovca putem kontaktnih podataka naznačenih u točki II./ Uvjeta poslovanja kako bi zatražio (ponovno) slanje iste.

Za izvršenje narudžbe Kupac se ne mora nužno prijaviti u sustav, odnosno kupovinu može obaviti kao „gost“. Međutim, sustav web stranice myfitfamily.org pamti podatke o Kupcima ukoliko oni odaberu takvu mogućnost, sve kako bi Kupcima olakšao buduće kupnje u smislu nuđenja jednostavnije prijave za slanje narudžbe, bez ponovnog ispisivanja svih osobnih i kontaktnih podataka.

U slučaju ako/kada nekog od pretplata u ponudi web stranice myfitfamily.org nema na zalihama kod Trgovca, informacija o (privremenoj) nedostupnosti takvog pretplata bit će jasno naznačena uz pretplata.

U slučaju posebnih okolnosti, a ukoliko se za tako nečim ukaže potreba, Trgovac bez obveze i odgovornosti prema bilo kojoj trećoj strani, zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez najave ograničiti maksimalnu količinu pojedinog ili svih pretplata koje može naručiti jedan Kupac, sve kako bi svim svojim Kupcima omogućio podjednako kvalitetno i jednakovrijedno, odnosno ravnopravno korisničko iskustvo u e-trgovini 20350.net.

VI./ Načini plaćanja i ispostava računa

Kreditnom, odnosno debitnom karticom jednokratno preko sustava CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta s kreditnim karticama  Visa Premium, Visa Inspire i Maestro karticama PBZ-a te Diners i Discover karticama, te obročno plaćanje Diners karticama. Omogućeno je plaćanje za korisnike debitnih Maestro, Mastercard i Visa kartica sljedećih banaka: Erste&Steiermärkische bank, Istarska kreditna banka, Jadranska banka, Kentbank, Kreditna banka Zagreb, Sberbank, i Slatinska banka.

Vaše podatke štiti sustav CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta. 20350 j.d.o.o.  nema uvid u podatke s Vaše kartice, već to ima samo kartična kuća, vlasnik kreditne kartice.

Sama usluga bezgotovinskog plaćanja omogućena posredstvom društva Six Payment Services, koje društvo je član grupacije Worldline, vodećeg pružatelja platnih usluga u Europi. Razmjena bilo kakvih osobnih i osjetljivih podataka vezanih uz Kupca koja se događa između e-Trgovca, Sustav naplate, društva Six Payment Services i/ili izdavatelja debitne/kreditne kartice odvija se korištenjem elektroničke mreže koja je potpuno zaštićena od nedozvoljenih pristupa, dok se podaci o korištenoj kartici dostavljaju neposredno centru za autorizaciju plaćanja. Trgovac će prilikom isporuke pretplata Kupcu ujedno uručiti i pravovaljani račun za naručene, odnosno kupljene pretplate.

IZJAVA O SIGURNOSTI KOD PLAĆANJA

Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

VII./ Sklapanje i raskid Ugovora o kupoprodaji pretplata

Prilikom kupnje od strane Kupca u e-trgovini 20350.net, Trgovac i Kupac sklapaju jednokratan ugovor o kupoprodaji pretplata na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor). Uvjeti poslovanja smatraju se sastavnim dijelom tog Ugovora.

Smatrat će se da je Ugovor sklopljen u trenutku slanja, odnosno primitka narudžbe, a bit će konzumiran u trenutku kada su naručeni pretplatai plaćeni od strane Kupca te dostavljeni/isporučeni od strane Trgovca, sve podložno tome da ne bude prethodno raskinut.

Trgovac je obvezan prema Kupcu ispuniti Ugovor u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid sklopljenog Ugovora bez navođenja razloga za isto i to u roku od četrnaest (14) dana od trenutka kada su pretplatai koji su predmet takvog Ugovora predani u posjed Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, sve sukladno relevantnim odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19; Kupac se ovdje upućuje detaljno upoznati s istima, a posebno s odredbama O20350.netjeka IV. predmetnog Zakona). Kupac je s tim u svezi upućen poslati Trgovcu obavijest o jednostranom raskidu Ugovora (u daljnjem tekstu: Obavijest) i to pisanim putem, slanjem elektroničke poruke na kontaktnu adresu elektroničke pošte Trgovca naznačenu u točki II./ Uvjeta poslovanja. U tom slučaju, radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Kupac je obvezan bez odgode, a najkasnije unutar najviše četrnaest (14) dana od dana upućivanja Obavijesti, vratiti Trgovcu ono što je primio temeljem sklopljenog Ugovora, odnosno obvezan je vratiti Trgovcu – na poštansku adresu naznačenu u točki II./ Uvjeta poslovanja – jedan ili više primljenih pretplata vezano uz koje je uputio Obavijest, i to u potpuno neizmijenjenim svojstvima pretplata (nekorišteno, u originalnoj ambalaži, sa svim oznakama i sl.), pri čemu Kupac snosi izravne troškove povrata pretplata, dok je Trgovac obvezan vratiti Kupcu ono što je on primio temeljem sklopljenog Ugovora, tj. novac za isporučene pretplate, a što je dužan učiniti bez odgode, odnosno unutar najviše četrnaest (14) dana od dana primitka Obavijesti (Kupac se ovdje upućuje detaljno upoznati s odredbama članaka 75., 76. i 77. Zakona o zaštiti potrošača).

Slučajevi kada Kupac nema pravo na naprijed opisani jednostrani raskid sklopljenog Ugovora detaljno su predviđeni u čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača (Kupac se ovdje upućuje detaljno upoznati s istima).

VIII./ Izmjena i otkazivanje narudžbe

Kupac može izmijeniti prethodno poslanu/potvrđenu narudžbu isključivo pisanim putem i to upućivanjem elektroničke poruke Trgovcu na kontaktnu adresu elektroničke pošte naznačenu u točki II./ Uvjeta poslovanja. Radi izbjegavanja dvojbe, izmjena narudžbe je moguća samo prije nego li je ista poslana na isporuku/dostavu Kupcu.

Kupac ima pravo na otkazivanje narudžbe, bez navođenja razloga za isto, što je obvezan učiniti prije nego je narudžba poslana na isporuku/dostavu Kupcu. U slučaju ako/kada je Kupac otkazao narudžbu nakon što je već izvršio uplatu prema Trgovcu (što je moguće u slučaju pravnih osoba koje vrše uplatu na  žiro račun Trgovca), Trgovac se tada obvezuje prema Kupcu izvršiti povrat primljenog novca (za pretplate i dostavu) u roku od najviše pet (5) radnih dana od dana otkazivanja narudžbe od strane Kupca.

IX./ Dostava i pregled te povrat naručenih pretplata

Isporuka naručenih pretplata organizira se od strane Trgovca, dok je cijena dostave uvijek jasno i nedvosmisleno naznačena na stranicama web stranice 20350.net, kao i u sklopu završnog obračuna narudžbe koji je dan na uvid Kupcu prije potvrde (slanja) narudžbe.

Trgovac se obvezuje dostaviti Kupcu naručene pretplate sukladno informacijama iskazanim u narudžbi.

Dostava je moguća isključivo na području Republike Hrvatske, a vrši se radnim danom, od ponedjeljka do petka.

Krajnji rok za dostavu pretplata je najviše dvadeset jedan (21) kalendarski dan od dana primitka narudžbe, iako se Trgovac obvezuje uložiti najbolje napore kako bi osigurao dostavu u roku od jedan do pet (1 – 5) radnih dana (isključuju subotu, nedjelju te blagdane i nacionalne praznike) od dana primitka narudžbe. U slučaju ako/kada Trgovac iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti ispoštovati ovdje navedeni krajnji rok za dostavu, obvezuje se o istom bez odgode obavijestiti Kupca i to pisanim putem slanjem obavijesti Kupcu na primljenu adresu elektroničke pošte. Također, u slučaju ako/kada je pokušaj prve dostave Kupcu učinjen nakon ovdje naznačenog krajnjeg roka za dostavu, Kupac ima pravo, bez obrazloženja, odbiti primitak takve isporuke pretplata. Pritom rok za dostavu počinje teći odmah po primitku narudžbe od strane Trgovca, odnosno – u slučaju uplata na žiro račun, kod pravnih osoba u svojstvu Kupca – s danom zaprimanja uplate na žiro račun.

Trgovac se obvezuje u svakom trenutku uložiti najbolje napore kako bi sve narudžbe pripremio za isporuku u najkraćem mogućem roku i na način kojim se prikladno štite materijalna svojstva pretplata, posebno u dijelu da zapakira pretplate na način koji maksimalno umanjuje rizik od oštećenja pretplata prije ili tijekom transporta do trenutka dostave Kupcu.

Kupac je upućen detaljno pregledati sadržaj pošiljke prilikom dostave naručenih pretplata.

U slučaju ako/kada neki od naručenih pretplata nedostaje prilikom dostave, Kupac će o tome bez odgode najmanje pisanim putem obavijestiti Trgovca (na kontaktnu adresu elektroničke pošte naznačenu u točki II./ Uvjeta poslovanja), dok će Trgovac bez odgode valjano odgovoriti, odnosno postupiti u odnosu na takvu obavijest, sve kako bi potpuno i bez odgode ispunio svoje obveze prema Kupcu.

U slučaju ako/kada prilikom dostave pošiljke Kupac uoči da neki od isporučenih pretplata ima vidljiva materijalna oštećenja, Kupac tada nije dužan preuzeti oštećeni pretplata ili cjelokupnu pošiljku te je upućen najmanje pisanim putem obavijestiti Trgovca o istom (na kontaktnu adresu elektroničke pošte naznačenu u točki II./ Uvjeta poslovanja), dok će Trgovac bez odgode valjano odgovoriti, odnosno postupiti u odnosu na takvu obavijest, sve kako bi potpuno i bez odgode ispunio svoje obveze prema Kupcu. Kupac svoja prava po podnesenom prigovoru te vrste, odnosno po prijavljenoj reklamaciji ostvaruje sukladno relevantnim odredbama Zakon o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju ako/kada Kupac odbije primiti ispravne i neoštećene pretplate, za koje je dostava pokušana prije krajnjeg roka za dostavu i za koje Kupac nije prethodno izmijenio ili otkazao svoju narudžbu, smatrat će se da je Kupac na taj način prešutno izvršio jednokratni raskid Ugovora, ali je u tom slučaju Kupac obvezan Trgovcu podmiriti iznos ukupnih neposrednih troškova vezanih uz isporuku.

Povrat kupljenih pretplata u slučaju ako/kada Kupac odluči iskoristiti svoje pravo na jednostrani raskid sklopljenog Ugovora pobliže je određen u točki VII./ Uvjeta poslovanja.

X./ Odgovornost za materijalne nedostatke pretplata

Trgovac snosi isključivu odgovornost za eventualne materijalne nedostatke pretplata koji su ponuđeni za prodaju u e-trgovini 20350.net, sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

XI./ Pravo na prigovor

Kupac u svakom trenutku ima pravo izraziti Trgovcu svoje nezadovoljstvo ili prigovor u svezi bilo kojeg dijela svojeg korisničkog iskustva prije, tijekom i poslije kupnje u e-trgovini 20350.net, a posebno u svezi eventualnih reklamacija u odnosu na kupljene pretplate.

U slučaju ako/kada Kupac podnosi prigovor u odnosu na materijalne nedostatke pretplata i/ili manjkavosti pretplata bilo koje naravi, dužan je o istom obavijestiti Trgovca unutar najviše dva mjeseca od dana kada je uočio odnosni nedostatak/e. Svoje navode o manjkavosti pretplata, Kupac je dužan jasno i nedvosmisleno obrazložiti te poduprijeti dokazima, kada je to moguće.

Za prigovor po osnovi materijalnog nedostatka pretplata, koji je Kupac pravovremeno uputio Trgovcu, Kupac ima pravo odabrati želi li da Trgovac o svom trošku ukloni nedostatak u svezi kojeg je podnesen prigovor (izvrši popravak), da mu Trgovac zamijeni manjkavi pretplata s istovrsnim pretplataom bez manjkavosti ili da mu Trgovac snizi cijenu zbog odnosnog nedostatka; u slučaju ako/kada je Kupac zatražio popravak ili zamjenu pretplata, a to iz bilo kojeg razloga nije moguće ili nije omogućeno u razumnom roku, Kupac može od Trgovca u takvom slučaju zahtijevati sniženje cijene kupljenog pretplata ili raskid Ugovora i povrat novca. Kako bi bio podrobnije upućen u materiju po ovom pitanju, Kupac se ovdje upućuje detaljno upoznati s odredbama čl. 43. do čl. 45. Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

Prigovori se podnose isključivo pisanim putem i to upućivanjem elektroničke poruke Trgovcu na kontaktnu adresu elektroničke pošte naznačenu u točki II./ Uvjeta poslovanja, pri čemu je Kupac obvezan u takvoj elektroničkoj poruci prema Trgovcu ujedno navesti i svoje relevantne osobne i kontaktne podatke (najmanje: ime i prezime, naziv i OIB pravne osobe ukoliko je kupnju u e-trgovini 20350.net vršio u tom svojstvu, broj telefona/mobitela za kontakt, adresu elektroničke pošte za kontakt).

Trgovac se obvezuje bez odgode Kupcima pisanim putem potvrditi primitak prigovora i obavijestiti ih o očekivanom roku za obradu i odgovor. Trgovac se ujedno obvezuje odgovoriti na svaki zaprimljeni prigovor Kupaca unutar najviše petnaest (15) kalendarskih dana od dana zaprimanja prigovora.

XII./ Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prilikom potvrde narudžbe u e-trgovini 20350.net, a radi kasnije isporuke pretplata, Kupac je zatražen od strane elektroničkog sustava da upiše svoje osobne i kontaktne podatke (sve kako je navedeno u točki V./ Uvjeta poslovanja), dok mu je također ostavljeno na izbor da sustav upamti njegove podatke radi jednostavnijih budućih kupnji u e-trgovini 20350.net. S tim u svezi, Kupac je korištenjem web stranice 20350.net i svojevoljnom odlukom da uputi narudžbu Trgovcu (ako/kada to učini), potvrdio svoje prihvaćanje Uvjeta poslovanja i svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci iskazani na naprijed opisani način prikupljaju, pohranjuju, obrađuju, koriste i prenose po stvarnoj potrebi od strane Trgovca.

Kupac pritom ima pravo u svakom kasnijem trenutku zatražiti pristup svojim osobnim podacima pohranjenim kod Trgovca te zatražiti ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade njegovih osobnih podataka, u svim dijelovima koji nisu ograničeni primjenjivim zakonima Republike Hrvatske. Kupac ujedno može, ako to u bilo kojem trenutku smatra potrebnim, uputiti Trgovcu prigovor na obradu njegovih osobnih podataka. Prigovor se u tom slučaju podnosi isključivo pisanim putem i to upućivanjem elektroničke poruke Trgovcu na kontaktnu adresu elektroničke pošte naznačenu u točki II./ Uvjeta poslovanja, a Trgovac se pritom obvezuje bez odgode Kupcima pisanim putem potvrditi primitak prigovora i obavijestiti ih o očekivanom roku za obradu i odgovor; Trgovac se ujedno obvezuje odgovoriti na svaki tako zaprimljeni prigovor Kupaca unutar najviše petnaest (15) kalendarskih dana od dana zaprimanja prigovora.

Trgovac se obvezuje uložiti najbolje napore kako bi svi osobni podaci Kupaca, koji su prikupljeni tijekom redovnog poslovanja web stranice 20350.net, bili valjano pohranjeni i kako bi bila maksimalno očuvana njihova povjerljivost, dok je pristup istima omogućen samo onim osobama zaposlenim i/ili povezanim s  Trgovcem kojima je to uistinu nužno radi obavljanja potrebnog posla u odnosu na Kupce.

Trgovac se ujedno obvezuje s najvišom razinom odgovornosti i povjerljivosti koristiti, obrađivati i prenositi osobne podatke Kupaca koje prikupi tijekom redovnog poslovanja web stranice 20350.net i to isključivo u naprijed istaknute svrhe. Ista obveza primjenjuje se istovremeno i na sve osobe zaposlene i/li povezane s Trgovcem, a kojima je radi nužnosti valjanog obavljanja njihovog posla omogućeno pravo pristupa takvim osobnim podacima Kupaca.

Trgovac se obvezuje postupati s prikupljenim osobnim podacima Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03,118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i drugim primjenjivim propisima Republike Hrvatske. Radi izbjegavanja dvojbe, Trgovac ne smije neovlašteno koristiti, obrađivati i prenositi prikupljene osobne podatke Kupaca niti ih ubilo kojem trenutku smije učiniti dostupnima trećim osobama, osim u slučajevima kada za to postoji zakonska opravdanost i potreba.

XIII./ Kolačići

Web stranica 20350.net primjenjuje kolačiće (en. cookies).

Kolačići su male jedinice podataka/informacija koje su privremeno spremljene na elektronički uređaj korisnika od strane posjećenih internetskih stranica. Koriste se kako bi se olakšalo i s vremenom optimiziralo korištenje internetskih stranica, sve u svrhu boljeg korisničkog iskustva posjetitelja internetskih stranica.

Podaci koje prikuplja web stranica 20350.net obuhvaćaju IP adresu korisnika, podatke o korištenom pregledniku prilikom pristupa e-trgovini 20350.net, korištenom jeziku, operativnom sustavu i sl. Podaci se prikupljaju u anonimnom i kolektivnom obliku od svih posjetitelja e-trgovini 20350.net.

Ukoliko Kupac nije suglasan s upotrebom kolačića može ih obrisati (ili spriječiti) na svom elektroničkom uređaju s kojeg je pristupio/pristupa e-trgovini 20350.net, a što čini u sklopu postavki korištenog internetskog preglednika. Pritom treba imati na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića onemogućava funkcioniranje pojedinih značajki te stoga može doći do manjkavog ili drugačijeg prikaza i rada web stranice 20350.net za takvog posjetitelja.

XIV./ Rješavanje sporova

U slučaju nastanka spora između Trgovca i Kupca, Trgovac se obvezuje uložiti najbolje napore kako bi nastali spor riješio mirnim putem, u dogovoru s Kupcem.

Ukoliko to ipak ne bude moguće, Kupac je slobodan podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

U svrhu alternativnog rješavanja nastalog spora, Kupac se upućuje na detaljno upoznavanje s odredbama Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19) te Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova (Uredba (EU) 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća). S tim u svezi, Kupci se obavještavaju da mogu pristupiti Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta putem sljedeće poveznice:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

U slučaju da Trgovac i Kupac nisu uspjeli riješiti međusobni spor na neki od naprijed navedenih načina, spor će se rješavati pri stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.

XV./ Zaključne odredbe

Korištenje usluga web stranice 20350.net od strane Kupaca odvija se o njihovom trošku; drugim riječima, Trgovac nije odgovoran za bilo koje troškove (telefona, interneta i sl.) koji mogu nastati kod Kupaca uslijed posjeta i korištenja web stranice 20350.net. Također, kontaktiranje Trgovca od strane Kupca putem telefona i/ili elektroničke pošte (koristeći kontaktne podatke navedene u točki II./ Uvjeta poslovanja) odvija se o trošku osoba koje žele ostvariti kontakt s Trgovacem.

Trgovac se odriče svake odgovornosti za materijalnu i nematerijalnu štetu koja bi eventualno mogla nastati na elektroničkim uređajima Kupaca prilikom njihova posjeta i korištenja web stranice 20350.net.

Korištenjem usluga web stranice 20350.net, a posebno slanjem narudžbe od strane Kupca, smatrat će se da je Kupac vidio, pročitao i razumio Uvjete poslovanja te da usluge web stranice 20350.net koristi osnovom svoje slobodne volje, pri čemu je suglasan s ovdje istaknutim odredbama koje uređuju kupoprodaju u sklopu iste.

Ovi Uvjeti poslovanja (verzija 01-2020) stupili su na snagu i primjenjuju se od dana 20. kolovoza 2020. godine.